top of page

Katekista:

Mga Tulang-Pananaliksik

Hango sa National Catechetical Study (NCS) 2016-2018

Download the Book

Cover-Katekista-v2.png

Purpose

Ginawa ang librong ito para tumugon sa libu-libong katekista sa buong bansa ang humihiling ng kopya ng mga Tulang Pananaliksik dahil nakikita nila dito ang kanilang buhay at kahulugan bilang katekista. Maliban dito, ang mga Tulang Pananaliksik ay nakaaantig dahil gumagamit ito ng tula upang katawanin ang datos mula sa pananaliksik, na nagbibigay ng mas personal at emosyonal na pag-unawa kumpara sa tradisyonal na social statistics. Mahalaga ang mga katekista sa Simbahang Katoliko, na naglilingkod ng tapat sa Diyos, kaya't dapat silang alagaan at hikayatin ang iba na sumunod sa kanilang yapak.

Module Lens

Ang mga dimensiyon sa pagbuo ng mga tulang pananaliksik sa librong ito ay kinakatawan ng apat na temang salita na nagsisimula sa letrang “S” - ang sulyap, suri, súbok, at Sosyolohiya. 

11 Languages / 11 na Wika

bottom of page