top of page
Kabanalang Tinig ng Katahimikan

Katesismo kay San Jose:

Kwentong-Katekista Webinar

Download the Book

042921 KATEKESIS KAY SAN JOSE_1.jpg

Paghahandog

Para sa Sambayanan ng Diyos, lalong-lalo na sa mga lider-layko at ordinaryong mananampalataya na naghahangad na higit na makilala si Hesus sa pamamagitan ng pagsisid sa búhay ni San Jose gámit ang wikang Filipino. Isang mabiyayang pakikilakbay sa búhay Kristiyano ngayong ika-500 Taon ng Kristiyanismo sa Pilipinas sa gitna ng panganib ng pandemya.

Balangkas

Ang bawat aralin aralin sa modyul na ito ay umaayon sa mga sumusunod: (a) Panimula; (b) Pagsamba; (c) Doktrina; (d) Tugon ng pananampalataya; (e) Pagpapahalaga at moralidad; (f) Pagpapalalim; at (g) Ang sigasig ng misyon

E-News on Katesismo kay San Jose

050122 GCT KSJ-FRONT-BOOKS.png
bottom of page