top of page

Creative Catechetical Resources

ARTIST INC.png

Isang malikhain Research-Based Output mula sa
Arts Research and Training Institute in Southern Tagalog, Incorporated (ARTIST, Inc.)

Panoorin ang aming Kwentong Katekista 9: Katekistang Malikhain para mas maintindihan ang sumusunod na video materials.

Ang Pagsimba:

Ang Sayaw-Improbisasyon bilang malikhaing Rekursong Kateketikal

Malasakit sa Kapwa:

Ang Dalit at Tanaga bilang Malikhaing Rekursong Kateketikal

Ang Mabuting Samaritano:

Isang Parabula

Genesis:

Kwentong Pambata Tungkol sa Paglikha
bottom of page